Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu stin.fit elektroninėje parduotuvėje susijusius aspektus.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

2. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJĖ

Naudodamiesi puslapio kairėje esančiomis prekių kategorijomis arba paieškos laukelyje įvedę norimos prekės pavadinimą išsirinkite prekes; pasirinkite norimą pirkti prekių kiekį bei skonį ir spauskite mygtuką „Į krepšelį“; taip galite išsirinkti vieną ar daugiau prekių;
Dešinėje pusėje esančiame prekių krepšelyje matysite kokias prekes jau išsirinkote ir mokėtiną sumą už jas. Norėdami įsigyti šias prekes, spauskite mygtuką „Pirkti“.
Jeigu esate anksčiau pirkę šioje parduotuvėje, įrašykite savo el. pašto adresą bei slaptažodį ir spauskite „Prisijungti“. Jeigu perkate pirmą kartą registruokitės arba pirkite neužsiregistravę. Pažymėję norimą variantą spauskite mygtuką „Tęsti“. Teisingai užpildykite privalomus laukus, perskaitykite apsipirkimo sąlygas pažymėdami varnele, kad sutinkate ir spauskite mygtuką „Tęsti“;
Toliau pasirinkite jums priimtiną prekių pristatymo bei apmokėjimo būdą, susipažinkite su pirkimo taisyklėmis ir varnele pažymėkite, kad sutinkate bei spauskite mygtuką „Tęsti“.
Patikrinkite ar visa užsakymo informacija teisinga ir paspauskite „Patvirtinti užsakymą“.

 

3. PREKIŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

3.1. Prekių kainos nurodytos eurais.

3.2. stin.fit elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.

3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

 

Galima atsiskaityti naudojantis elektroninės bankininkystės sistema iš bet kurio Lietuvos banko.
Apmokėjimas banko pavedimu, kai atsispauzdinus gautą sąskaitą už prekes apmokama nuėjus į artimiausią banko skyrių.

 

4. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Pirkėjas norėdamas įsigyti stin.fit elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;

4.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino. Varnele pažymint langelį „Sutinku su taisyklėmis“ bei spaudžiama Tęsti.

 

5. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes stin.fit elektroninėje parduotuvėse bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti stin.fit elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai stin.fit elektroninės parduotuvės administraciją el. paštu info@stin.fit).

5.4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5.6. Pirkėjas, naudodamasis stin.fit elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

6. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis stin.fit elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga force majeure) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiūjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perdutais duoeminimis, tampa Pirkėjo atsakomybe

7.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve

7.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.